Traditional

寒食夜

四十九年身老日,一百五夜月明天。
抱膝思量何事在?
癡男呆女喚秋千。

Simplified

寒食夜

四十九年身老日,一百五夜月明天。
抱膝思量何事在?
痴男呆女唤秋千。

Pronunciation

hán shí yè

sì shí jiǔ nián shēn lǎo rì , yī bǎi wǔ yè yuè míng tiān 。
bào xī sī liáng hé shì zài ?
chī nán dāi nǚ huàn qiū qiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.