Traditional

寒食日過棗團店

寒食棗團店,春低楊柳枝。
酒香留客住,鶯語和人詩。
困立攀花久,慵行上馬遲。
若為將此意,前字與僧期。

Simplified

寒食日过枣团店

寒食枣团店,春低杨柳枝。
酒香留客住,莺语和人诗。
困立攀花久,慵行上马迟。
若为将此意,前字与僧期。

Pronunciation

hán shí rì guò zǎo tuán diàn

hán shí zǎo tuán diàn , chūn dī yáng liǔ zhī 。
jiǔ xiāng liú kè zhù , yīng yǔ hé rén shī 。
kùn lì pān huā jiǔ , yōng xíng shàng mǎ chí 。
ruò wéi jiāng cǐ yì , qián zì yǔ sēng qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.