Traditional

寓嘆

日夕羊牛下,月明烏鵲飛。
林林皆有托,貿貿獨安歸?
疾痼方求藥,秋高未制衣。
岷峨不遂隱,更恨昔謀非。

Simplified

寓叹

日夕羊牛下,月明乌鹊飞。
林林皆有托,贸贸独安归?
疾痼方求药,秋高未制衣。
岷峨不遂隐,更恨昔谋非。

Pronunciation

yù tàn

rì xī yáng niú xià , yuè míng wū què fēi 。
lín lín jiē yǒu tuō , mào mào dú ān guī ?
jí gù fāng qiú yào , qiū gāo wèi zhì yī 。
mín é bù suì yǐn , gēng hèn xī móu fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.