Traditional

對酒歌

春水望桃花。
春洲藉芳杜。
琴從綠珠借。
酒就文君取。
牽馬向渭橋。
日曝山頭脯。
山簡接{罒/離}倒。
王戎如意舞。
箏鳴金谷園。
笛韻平陽塢。
人生一百年。
歡笑惟三五。
何處覓錢刀。
求為洛陽賈。

Simplified

对酒歌

春水望桃花。
春洲藉芳杜。
琴从绿珠借。
酒就文君取。
牵马向渭桥。
日曝山头脯。
山简接{罒/离}倒。
王戎如意舞。
筝鸣金谷园。
笛韵平阳坞。
人生一百年。
欢笑惟三五。
何处觅钱刀。
求为洛阳贾。

Pronunciation

duì jiǔ gē

chūn shuǐ wàng táo huā , chūn zhōu jiè fāng dù , qín cóng lǜ zhū jiè , jiǔ jiù wén jūn qǔ , qiān mǎ xiàng wèi qiáo , rì pù shān tóu fǔ , shān jiǎn jiē { wǎng / lí } dǎo , wáng róng rú yì wǔ , zhēng míng jīn gǔ yuán , dí yùn píng yáng wù , rén shēng yī bǎi nián , huān xiào wéi sān wǔ , hé chǔ mì qián dāo , qiú wéi luò yáng jiǎ ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.