Traditional

對酒自勉

五十江城守,停杯一自思。
頭仍未盡白,官亦不全卑。
榮寵尋過分,歡娛已校遲。
肺傷雖怕酒,心健尚誇詩。
夜舞吳娘袖,春歌蠻子詞。
猶堪三五歲,相伴醉花時。

Simplified

对酒自勉

五十江城守,停杯一自思。
头仍未尽白,官亦不全卑。
荣宠寻过分,欢娱已校迟。
肺伤虽怕酒,心健尚夸诗。
夜舞吴娘袖,春歌蛮子词。
犹堪三五岁,相伴醉花时。

Pronunciation

duì jiǔ zì miǎn

wǔ shí jiāng chéng shǒu , tíng bēi yī zì sī 。
tóu réng wèi jìn bái , guān yì bù quán bēi 。
róng chǒng xún guò fēn , huān yú yǐ xiào chí 。
fèi shāng suī pà jiǔ , xīn jiàn shàng kuā shī 。
yè wǔ wú niáng xiù , chūn gē mán zǐ cí 。
yóu kān sān wǔ suì , xiāng bàn zuì huā shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.