Traditional

對酒

漫把參同契,難燒伏火砂。
有時成白首,無處問黃芽。
幻世如泡影,浮生牴眼花。
唯將綠醅酒,且替紫河車。

Simplified

对酒

漫把参同契,难烧伏火砂。
有时成白首,无处问黄芽。
幻世如泡影,浮生抵眼花。
唯将绿醅酒,且替紫河车。

Pronunciation

duì jiǔ

màn bǎ cān tóng qì , nán shāo fú huǒ shā 。
yǒu shí chéng bái shǒu , wú chǔ wèn huáng yá 。
huàn shì rú pào yǐng , fú shēng dǐ yǎn huā 。
wéi jiāng lǜ pēi jiǔ , qiě tì zǐ hé chē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.