Traditional

小舟遊近村

斜陽古道趙家莊,負鼓盲翁正作場;身後是非誰管得?
滿村聽說蔡中郎!

Simplified

小舟游近村

斜阳古道赵家庄,负鼓盲翁正作场;身后是非谁管得?
满村听说蔡中郎!

Pronunciation

xiǎo zhōu yóu jìn cūn

xié yáng gǔ dào zhào jiā zhuāng , fù gǔ máng wēng zhèng zuò cháng û shēn hòu shì fēi shuí guǎn dé ?
mǎn cūn tīng shuō cài zhōng láng !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.