Traditional

少年遊

玉壺冰瑩獸爐灰。
人起繡簾開。
春從一夜,六花開盡,不待剪刀催。
洛陽城闕中天起,高下遍樓臺。
絮亂風輕,拂鞍沾袖,歸路似章街。

Simplified

少年游

玉壶冰莹兽炉灰。
人起绣帘开。
春从一夜,六花开尽,不待剪刀催。
洛阳城阙中天起,高下遍楼台。
絮乱风轻,拂鞍沾袖,归路似章街。

Pronunciation

shǎo nián yóu

yù hú bīng yíng shòu lú huī 。
rén qǐ xiù lián kāi 。
chūn cóng yī yè , liù huā kāi jìn , bù dài jiǎn dāo cuī 。
luò yáng chéng què zhōng tiān qǐ , gāo xià biàn lóu tái 。
xù luàn fēng qīng , fú ān zhān xiù , guī lù sì zhāng jiē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.