Traditional

山中五詠·春早

草遍潁陽山,花開武陵水。
春色既已同,人心亦相似。

Simplified

山中五咏·春早

草遍颍阳山,花开武陵水。
春色既已同,人心亦相似。

Pronunciation

shān zhōng wǔ yǒng · chūn zǎo

cǎo biàn yǐng yáng shān , huā kāi wǔ líng shuǐ 。
chūn sè jì yǐ tóng , rén xīn yì xiāng sì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.