Traditional

山中五詠·遠山

少室盡西峰,鳴臯隱南面。
柴門縱復關,終日窗中見。

Simplified

山中五咏·远山

少室尽西峰,鸣皋隐南面。
柴门纵复关,终日窗中见。

Pronunciation

shān zhōng wǔ yǒng · yuǎn shān

shǎo shì jìn xī fēng , míng gāo yǐn nán miàn 。
chái mén zòng fù guān , zhōng rì chuāng zhōng jiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.