Traditional

山中(一作朱放詩,題作山中聽子規)

野人愛向山中宿,況在葛洪丹井西。
庭前有個長松樹,夜半子規來上啼。

Simplified

山中(一作朱放诗,题作山中听子规)

野人爱向山中宿,况在葛洪丹井西。
庭前有个长松树,夜半子规来上啼。

Pronunciation

shān zhōng ( yī zuò zhū fàng shī , tí zuò shān zhōng tīng zǐ guī )

yě rén ài xiàng shān zhōng sù , kuàng zài gé hóng dān jǐng xī 。
tíng qián yǒu gè cháng sōng shù , yè bàn zǐ guī lái shàng tí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.