Traditional

山中(一作題畫帳)

湘水風日滿,楚山朝夕空。
連峰雖已見,猶念長雲中。

Simplified

山中(一作题画帐)

湘水风日满,楚山朝夕空。
连峰虽已见,犹念长云中。

Pronunciation

shān zhōng ( yī zuò tí huà zhàng )

xiāng shuǐ fēng rì mǎn , chǔ shān zhāo xī kōng 。
lián fēng suī yǐ jiàn , yóu niàn cháng yún zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.