Traditional

山家暮春

遶屋清陰合,緣堤綠草纖。
起蠶初放食,新麥已磨鐮。
苦筍先調醬,青梅小蘸鹽。
佳時幸無事,酒盡更須添。

Simplified

山家暮春

遶屋清阴合,缘堤绿草纤。
起蚕初放食,新麦已磨镰。
苦笋先调酱,青梅小蘸盐。
佳时幸无事,酒尽更须添。

Pronunciation

shān jiā mù chūn

rào wū qīng yīn hé , yuán dī lǜ cǎo xiān 。
qǐ cán chū fàng shí , xīn mài yǐ mó lián 。
kǔ sǔn xiān diào jiàng , qīng méi xiǎo zhàn yán 。
jiā shí xìng wú shì , jiǔ jìn gēng xū tiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.