Traditional

山齋詩

石影橫臨水。
山雲半繞峯。
遙想山中店。
懸知春酒濃。

Simplified

山斋诗

石影横临水。
山云半绕峯。
遥想山中店。
悬知春酒浓。

Pronunciation

shān zhāi shī

shí yǐng héng lín shuǐ , shān yún bàn rào fēng , yáo xiǎng shān zhōng diàn , xuán zhī chūn jiǔ nóng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.