Traditional

嶺南送使二首

獄中生白發,嶺外罷紅顏。
古來相送處,凡得幾人還。
萬裏投荒裔,來時不見親。
一朝成白首,看取報家人。

Simplified

岭南送使二首

狱中生白发,岭外罢红颜。
古来相送处,凡得几人还。
万里投荒裔,来时不见亲。
一朝成白首,看取报家人。

Pronunciation

lǐng nán sòng shǐ èr shǒu

yù zhōng shēng bái fā , lǐng wài bà hóng yán 。
gǔ lái xiāng sòng chǔ , fán dé jī rén huán 。
wàn lǐ tóu huāng yì , lái shí bù jiàn qīn 。
yī zhāo chéng bái shǒu , kàn qǔ bào jiā rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.