Traditional

巴水

城下巴江水,春來似麯塵。
軟沙如渭曲,斜岸憶天津。
影蘸新黃柳,香浮小白蘋。
臨流搔首坐,惆悵為何人?

Simplified

巴水

城下巴江水,春来似麴尘。
软沙如渭曲,斜岸忆天津。
影蘸新黄柳,香浮小白苹。
临流搔首坐,惆怅为何人?

Pronunciation

bā shuǐ

chéng xià bā jiāng shuǐ , chūn lái sì qū chén 。
ruǎn shā rú wèi qū , xié àn yì tiān jīn 。
yǐng zhàn xīn huáng liǔ , xiāng fú xiǎo bái píng 。
lín liú sāo shǒu zuò , chóu chàng wéi hé rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.