Traditional

幽居即事

山崦可伐薪,稻隴可負耒,但令二事集,一飽已有在。
霜林兩株橘,春圃數畦菜,仁哉造物心,乞我曾不愛。
炊烹付樵青,鉏灌賴阿對。
乃翁亦自為,高枕聽晨碓。

Simplified

幽居即事

山崦可伐薪,稻陇可负耒,但令二事集,一饱已有在。
霜林两株橘,春圃数畦菜,仁哉造物心,乞我曾不爱。
炊烹付樵青,鉏灌赖阿对。
乃翁亦自为,高枕听晨碓。

Pronunciation

yōu jū jí shì

shān yān kě fá xīn , dào lǒng kě fù lěi , dàn líng èr shì jí , yī bǎo yǐ yǒu zài 。
shuāng lín liǎng zhū jú , chūn pǔ shù qí cài , rén zāi zào wù xīn , qǐ wǒ zēng bù ài 。
chuī pēng fù qiáo qīng , chú guàn lài ā duì 。
nǎi wēng yì zì wéi , gāo zhěn tīng chén duì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.