Traditional

廣宣上人以應制詩見示因以贈之詔

道林談論惠休詩,一到人天便作師。
香積筵承紫泥詔,昭陽歌唱碧雲詞。
紅樓許住請銀鑰,翠輦陪行蹋玉墀。
惆悵甘泉曾侍從,與君前後不同時。

Simplified

广宣上人以应制诗见示因以赠之诏

道林谈论惠休诗,一到人天便作师。
香积筵承紫泥诏,昭阳歌唱碧云词。
红楼许住请银钥,翠辇陪行蹋玉墀。
惆怅甘泉曾侍从,与君前后不同时。

Pronunciation

guǎng xuān shàng rén yǐ yīng zhì shī jiàn shì yīn yǐ zèng zhī zhào

dào lín tán lùn huì xiū shī , yī dào rén tiān biàn zuò shī 。
xiāng jī yán chéng zǐ ní zhào , zhāo yáng gē chàng bì yún cí 。
hóng lóu xǔ zhù qǐng yín yuè , cuì niǎn péi xíng tà yù chí 。
chóu chàng gān quán zēng shì cóng , yǔ jūn qián hòu bù tóng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.