Traditional

歸來

舊隱無何別,歸來始更悲。
難尋白道士,不見惠禪師。
草徑蟲鳴急,沙渠水下遲。
卻將波浪眼,清曉對紅梨。

Simplified

归来

旧隐无何别,归来始更悲。
难寻白道士,不见惠禅师。
草径虫鸣急,沙渠水下迟。
却将波浪眼,清晓对红梨。

Pronunciation

guī lái

jiù yǐn wú hé bié , guī lái shǐ gēng bēi 。
nán xún bái dào shì , bù jiàn huì chán shī 。
cǎo jìng chóng míng jí , shā qú shuǐ xià chí 。
què jiāng bō làng yǎn , qīng xiǎo duì hóng lí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.