Traditional

歸田三首

人生何所欲,所欲唯兩端:中人愛富貴,高士慕神仙。
神仙須有籍,富貴亦在天。
莫戀長安道,莫尋方丈山。
西京塵浩浩,東海浪漫漫。
金門不可入,琪樹何由攀?
不如歸山下,如法種春田。

種田計已決,決意復何如?
賣馬買犢使,徒步歸田廬。
迎春治耒耜,候雨辟菑畬。
策杖田頭立,躬親課仆夫。
吾聞老農言,為稼慎在初。
所施不鹵莽,其報必有余。
上求奉王稅,下望備家儲。
安得放慵惰,拱手而曳裾?
學農未為鄙,親友勿笑余。
更待明年後,自擬執犁鋤。

三十為近臣,腰間鳴佩玉。
四十為野夫,田中學鋤谷。
何言十年內,變化如此速?
此理固是常,窮通相倚伏。
為魚有深水,為鳥有高木。
何必守一方,窘然自牽束。
化吾足為馬,吾因以行陸。
化吾手為彈,吾因以求肉。
形骸為異物,委順心猶足。
幸得且歸農,安知不為福?
況吾行欲老,瞥若風前燭。
孰能俄頃間,將心系榮辱?

Simplified

归田三首

人生何所欲,所欲唯两端:中人爱富贵,高士慕神仙。
神仙须有籍,富贵亦在天。
莫恋长安道,莫寻方丈山。
西京尘浩浩,东海浪漫漫。
金门不可入,琪树何由攀?
不如归山下,如法种春田。

种田计已决,决意复何如?
卖马买犊使,徒步归田庐。
迎春治耒耜,候雨辟菑畬。
策杖田头立,躬亲课仆夫。
吾闻老农言,为稼慎在初。
所施不卤莽,其报必有余。
上求奉王税,下望备家储。
安得放慵惰,拱手而曳裾?
学农未为鄙,亲友勿笑余。
更待明年后,自拟执犁锄。

三十为近臣,腰间鸣佩玉。
四十为野夫,田中学锄谷。
何言十年内,变化如此速?
此理固是常,穷通相倚伏。
为鱼有深水,为鸟有高木。
何必守一方,窘然自牵束。
化吾足为马,吾因以行陆。
化吾手为弹,吾因以求肉。
形骸为异物,委顺心犹足。
幸得且归农,安知不为福?
况吾行欲老,瞥若风前烛。
孰能俄顷间,将心系荣辱?

Pronunciation

guī tián sān shǒu

rén shēng hé suǒ yù , suǒ yù wéi liǎng duān : zhōng rén ài fù guì , gāo shì mù shén xiān 。
shén xiān xū yǒu jí , fù guì yì zài tiān 。
mò liàn cháng ān dào , mò xún fāng zhàng shān 。
xī jīng chén hào hào , dōng hǎi làng màn màn 。
jīn mén bù kě rù , qí shù hé yóu pān ?
bù rú guī shān xià , rú fǎ zhǒng chūn tián 。

zhǒng tián jì yǐ jué , jué yì fù hé rú ?
mài mǎ mǎi dú shǐ , tú bù guī tián lú 。
yíng chūn zhì lěi sì , hòu yǔ bì zī shē 。
cè zhàng tián tóu lì , gōng qīn kè pū fū 。
wú wén lǎo nóng yán , wéi jià shèn zài chū 。
suǒ shī bù lǔ mǎng , qí bào bì yǒu yú 。
shàng qiú fèng wáng shuì , xià wàng bèi jiā chǔ 。
ān dé fàng yōng duò , gǒng shǒu ér yè jū ?
xué nóng wèi wéi bǐ , qīn yǒu wù xiào yú 。
gēng dài míng nián hòu , zì nǐ zhí lí chú 。

sān shí wéi jìn chén , yāo jiān míng pèi yù 。
sì shí wéi yě fū , tián zhōng xué chú gǔ 。
hé yán shí nián nèi , biàn huà rú cǐ sù ?
cǐ lǐ gù shì cháng , qióng tōng xiāng yǐ fú 。
wéi yú yǒu shēn shuǐ , wéi niǎo yǒu gāo mù 。
hé bì shǒu yī fāng , jiǒng rán zì qiān shù 。
huà wú zú wéi mǎ , wú yīn yǐ xíng lù 。
huà wú shǒu wéi dàn , wú yīn yǐ qiú ròu 。
xíng hái wéi yì wù , wěi shùn xīn yóu zú 。
xìng dé qiě guī nóng , ān zhī bù wéi fú ?
kuàng wú xíng yù lǎo , piē ruò fēng qián zhú 。
shú néng é qǐng jiān , jiāng xīn xì róng rǔ ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.