Traditional

憶夢得 夢得能唱竹枝,聽者愁絕。

齒發各蹉跎,疏慵與病和。
愛花心在否?
見酒興如何?
年長風情少,官高俗慮多。
幾時紅燭下,聞唱竹枝歌?

Simplified

忆梦得 梦得能唱竹枝,听者愁绝。

齿发各蹉跎,疏慵与病和。
爱花心在否?
见酒兴如何?
年长风情少,官高俗虑多。
几时红烛下,闻唱竹枝歌?

Pronunciation

yì mèng dé mèng dé néng chàng zhú zhī , tīng zhě chóu jué 。

chǐ fā gè cuō tuó , shū yōng yǔ bìng hé 。
ài huā xīn zài fǒu ?
jiàn jiǔ xīng rú hé ?
nián cháng fēng qíng shǎo , guān gāo sú lǜ duō 。
jī shí hóng zhú xià , wén chàng zhú zhī gē ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.