Traditional

憶漢月

紅艷幾枝輕裊。
新被東風開了。
倚煙啼露為誰嬌,故惹蝶憐蜂惱。
多情遊賞處,留戀向,綠叢千繞。
酒闌歡罷不成歸,腸斷月斜春老。

Simplified

忆汉月

红艳几枝轻袅。
新被东风开了。
倚烟啼露为谁娇,故惹蝶怜蜂恼。
多情游赏处,留恋向,绿丛千绕。
酒阑欢罢不成归,肠断月斜春老。

Pronunciation

yì hàn yuè

hóng yàn jī zhī qīng niǎo 。
xīn bèi dōng fēng kāi liǎo 。
yǐ yān tí lù wéi shuí jiāo , gù rě dié lián fēng nǎo 。
duō qíng yóu shǎng chǔ , liú liàn xiàng , lǜ cóng qiān rào 。
jiǔ lán huān bà bù chéng guī , cháng duàn yuè xié chūn lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.