Traditional

憶江南

江南好,風景舊曾諳。
日出江花紅勝火,春來江水綠如藍,能不憶江南。

Simplified

忆江南

江南好,风景旧曾谙。
日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南。

Pronunciation

yì jiāng nán

jiāng nán hǎo , fēng jǐng jiù zēng ān 。
rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán , néng bù yì jiāng nán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.