Traditional

憶江南

江南憶,其次憶吳宮。
吳酒一杯春竹葉,吳娃雙舞醉芙蓉,早晚復相逢。

Simplified

忆江南

江南忆,其次忆吴宫。
吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉,早晚复相逢。

Pronunciation

yì jiāng nán

jiāng nán yì , qí cì yì wú gōng 。
wú jiǔ yī bēi chūn zhú yè , wú wá shuāng wǔ zuì fú róng , zǎo wǎn fù xiāng féng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.