Traditional

憶洛中所居

忽憶東都宅,春來事宛然。
雪銷行徑裏,水上臥房前。
厭綠栽黃竹,嫌紅種白蓮。
醉教鶯送酒,閑遣鶴看船。
幸是林園主,慚為食祿牽。
宦情薄似紙,鄉思急於弦。
豈合姑蘇守,歸休更待年。

Simplified

忆洛中所居

忽忆东都宅,春来事宛然。
雪销行径里,水上卧房前。
厌绿栽黄竹,嫌红种白莲。
醉教莺送酒,闲遣鹤看船。
幸是林园主,惭为食禄牵。
宦情薄似纸,乡思急于弦。
岂合姑苏守,归休更待年。

Pronunciation

yì luò zhōng suǒ jū

hū yì dōng dū zhái , chūn lái shì wǎn rán 。
xuě xiāo xíng jìng lǐ , shuǐ shàng wò fáng qián 。
yàn lǜ zāi huáng zhú , xián hóng zhǒng bái lián 。
zuì jiào yīng sòng jiǔ , xián qiǎn hè kàn chuán 。
xìng shì lín yuán zhǔ , cán wéi shí lù qiān 。
huàn qíng báo sì zhǐ , xiāng sī jí yú xián 。
qǐ hé gū sū shǒu , guī xiū gēng dài nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.