Traditional

忘筌亭

翠巘公門對,朱軒野徑連。
隻開新戶牖,不改舊風煙。
虛室閑生白,高情淡入玄。
酒容同座勸,詩借屬城傳。
自笑滄江畔,遙思絳帳前。
亭臺隨處有,爭敢比忘筌?

Simplified

忘筌亭

翠巘公门对,朱轩野径连。
只开新户牖,不改旧风烟。
虚室闲生白,高情澹入玄。
酒容同座劝,诗借属城传。
自笑沧江畔,遥思绛帐前。
亭台随处有,争敢比忘筌?

Pronunciation

wàng quán tíng

cuì yǎn gōng mén duì , zhū xuān yě jìng lián 。
zhī kāi xīn hù yǒu , bù gǎi jiù fēng yān 。
xū shì xián shēng bái , gāo qíng dàn rù xuán 。
jiǔ róng tóng zuò quàn , shī jiè shǔ chéng chuán 。
zì xiào cāng jiāng pàn , yáo sī jiàng zhàng qián 。
tíng tái suí chǔ yǒu , zhēng gǎn bǐ wàng quán ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.