Traditional

怨歌行

家住金陵縣前。
嫁得長安少年。
回頭望鄉淚落。
不知何處天邊。
胡塵幾日應盡。
漢月何時更圓。
為君能歌此曲。
不覺心隨斷弦。

Simplified

怨歌行

家住金陵县前。
嫁得长安少年。
回头望乡泪落。
不知何处天边。
胡尘几日应尽。
汉月何时更圆。
为君能歌此曲。
不觉心随断弦。

Pronunciation

yuàn gē xíng

jiā zhù jīn líng xiàn qián , jià dé cháng ān shǎo nián , huí tóu wàng xiāng lèi luò , bù zhī hé chǔ tiān biān , hú chén jī rì yīng jìn , hàn yuè hé shí gēng yuán , wéi jūn néng gē cǐ qū , bù jué xīn suí duàn xián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.