Traditional

悲歌五

臨春風,聽春鳥;別時多,見時少。
愁人夜永不得眠,瑤井玉繩相對曉。

Simplified

悲歌五

临春风,听春鸟;别时多,见时少。
愁人夜永不得眠,瑶井玉绳相对晓。

Pronunciation

bēi gē wǔ

lín chūn fēng , tīng chūn niǎo û bié shí duō , jiàn shí shǎo 。
chóu rén yè yǒng bù dé mián , yáo jǐng yù shéng xiāng duì xiǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.