Traditional

感化寺見元九劉三十二題名處

微之謫去千余裏,太白無來十一年。
今日見名如見面,塵埃壁上破窗前。

Simplified

感化寺见元九刘三十二题名处

微之谪去千余里,太白无来十一年。
今日见名如见面,尘埃壁上破窗前。

Pronunciation

gǎn huà sì jiàn yuán jiǔ liú sān shí èr tí míng chǔ

wēi zhī zhé qù qiān yú lǐ , tài bái wú lái shí yī nián 。
jīn rì jiàn míng rú jiàn miàn , chén āi bì shàng pò chuāng qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.