Traditional

感皇恩

明夜月團圓,小春霜早。
今日由來佳氣好。
都城傳道,翰苑稱觴歡笑。
知是當年,誕生元老。
新來曾見,金蓮送到。
一任芳樽頻醉倒。
判花西掖,獨掞春華詞藻。
召歸紫闥,永為師保。

Simplified

感皇恩

明夜月团圆,小春霜早。
今日由来佳气好。
都城传道,翰苑称觞欢笑。
知是当年,诞生元老。
新来曾见,金莲送到。
一任芳樽频醉倒。
判花西掖,独掞春华词藻。
召归紫闼,永为师保。

Pronunciation

gǎn huáng ēn

míng yè yuè tuán yuán , xiǎo chūn shuāng zǎo 。
jīn rì yóu lái jiā qì hǎo 。
dū chéng chuán dào , hàn yuàn chēng shāng huān xiào 。
zhī shì dāng nián , dàn shēng yuán lǎo 。
xīn lái zēng jiàn , jīn lián sòng dào 。
yī rèn fāng zūn pín zuì dǎo 。
pàn huā xī yè , dú shàn chūn huá cí zǎo 。
zhào guī zǐ tà , yǒng wéi shī bǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.