Traditional

戲詠村居

馬跡車聲斷已無,鄰翁笑語自相呼。
衣裁大布如亭長,船設低篷學釣徒。
湣物欲師僧施食,畏人愁報吏催租。
陳蕃壯誌消磨盡,一室從今卻掃除。

Simplified

戏咏村居

马迹车声断已无,邻翁笑语自相呼。
衣裁大布如亭长,船设低篷学钓徒。
愍物欲师僧施食,畏人愁报吏催租。
陈蕃壮志消磨尽,一室从今却扫除。

Pronunciation

xì yǒng cūn jū

mǎ jì chē shēng duàn yǐ wú , lín wēng xiào yǔ zì xiāng hū 。
yī cái dà bù rú tíng cháng , chuán shè dī péng xué diào tú 。
mǐn wù yù shī sēng shī shí , wèi rén chóu bào lì cuī zū 。
chén fán zhuàng zhì xiāo mó jìn , yī shì cóng jīn què sǎo chú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.