Traditional

扈從溫泉宮獻詩

溫泉啟蟄氣氛氳,渭浦歸鴻日數群。
騎仗聯聯環北極,鳴笳步步引南熏。
松間彩殿籠佳氣,山上朱旗繞瑞雲。
不知遠夢華胥國,何如親奉帝堯君。

Simplified

扈从温泉宫献诗

温泉启蛰气氛氲,渭浦归鸿日数群。
骑仗联联环北极,鸣笳步步引南熏。
松间彩殿笼佳气,山上朱旗绕瑞云。
不知远梦华胥国,何如亲奉帝尧君。

Pronunciation

hù cóng wēn quán gōng xiàn shī

wēn quán qǐ zhé qì fēn yūn , wèi pǔ guī hóng rì shù qún 。
qí zhàng lián lián huán běi jí , míng jiā bù bù yǐn nán xūn 。
sōng jiān cǎi diàn lóng jiā qì , shān shàng zhū qí rào ruì yún 。
bù zhī yuǎn mèng huá xū guó , hé rú qīn fèng dì yáo jūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.