Traditional

擬詠懷詩 二六

蕭條亭障遠。
淒慘風塵多。
關門臨白狄。
城影入黃河。
秋風別蘇武。
寒水送荊軻。
誰言氣蓋世。
晨起帳中歌。

Simplified

拟咏怀诗 二六

萧条亭障远。
凄惨风尘多。
关门临白狄。
城影入黄河。
秋风别苏武。
寒水送荆轲。
谁言气盖世。
晨起帐中歌。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī èr liù

xiāo tiáo tíng zhàng yuǎn , qī cǎn fēng chén duō , guān mén lín bái dí , chéng yǐng rù huáng hé , qiū fēng bié sū wǔ , hán shuǐ sòng jīng kē , shuí yán qì gài shì , chén qǐ zhàng zhōng gē ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.