Traditional

擬詠懷詩 十三

橫流遘屯慝。
上墋結重氛。
哭市聞妖獸。
頹山起怪雲。
綠林多散卒。
清波有敗軍。
智士今安用。
思臣且未聞。
惜無萬金產。
東求滄海君。

Simplified

拟咏怀诗 十三

横流遘屯慝。
上墋结重氛。
哭市闻妖兽。
颓山起怪云。
绿林多散卒。
清波有败军。
智士今安用。
思臣且未闻。
惜无万金产。
东求沧海君。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī shí sān

héng liú gòu tún tè , shàng chěn jié zhòng fēn , kū shì wén yāo shòu , tuí shān qǐ guài yún , lǜ lín duō sàn zú , qīng bō yǒu bài jūn , zhì shì jīn ān yòng , sī chén qiě wèi wén , xī wú wàn jīn chǎn , dōng qiú cāng hǎi jūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.