Traditional

掛金索

四更裏,無事四邊都寧靜。
內放心花,賞玩長春景。
戊己門開,有個真人進。
一粒金丹,運上昆侖頂。

Simplified

挂金索

四更里,无事四边都宁静。
内放心花,赏玩长春景。
戊己门开,有个真人进。
一粒金丹,运上昆仑顶。

Pronunciation

guà jīn suǒ

sì gēng lǐ , wú shì sì biān dū níng jìng 。
nèi fàng xīn huā , shǎng wán cháng chūn jǐng 。
wù jǐ mén kāi , yǒu gè zhēn rén jìn 。
yī lì jīn dān , yùn shàng kūn lún dǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.