Traditional

掛金索

罩明珠。
化生養就胎仙舞。
真慶會,姹女圓聚。
渴飲瓊漿,玉琴自然撫。
韻定仙音,敲金擊玉。

Simplified

挂金索

罩明珠。
化生养就胎仙舞。
真庆会,姹女圆聚。
渴饮琼浆,玉琴自然抚。
韵定仙音,敲金击玉。

Pronunciation

guà jīn suǒ

zhào míng zhū 。
huà shēng yǎng jiù tāi xiān wǔ 。
zhēn qìng huì , chà nǚ yuán jù 。
kě yǐn qióng jiāng , yù qín zì rán fǔ 。
yùn dìng xiān yīn , qiāo jīn jī yù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.