Traditional

掩門

簌簌落高槐,陰陰長綠苔。
隻言門晝掩,不道客誰來。
足痹思尋壑,愁生久撥醅。
吾兒能問事,梨栗且炮煨。

Simplified

掩门

簌簌落高槐,阴阴长绿苔。
只言门昼掩,不道客谁来。
足痹思寻壑,愁生久拨醅。
吾儿能问事,梨栗且炮煨。

Pronunciation

yǎn mén

sù sù luò gāo huái , yīn yīn cháng lǜ tái 。
zhī yán mén zhòu yǎn , bù dào kè shuí lái 。
zú bì sī xún hè , chóu shēng jiǔ bō pēi 。
wú ér néng wèn shì , lí lì qiě páo wēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.