Traditional

新艷

雲環獨揰{右為乖}細蜻蜓,雪手輕柔玳瑁箏。
飛鴈一行挑玉柱,十三弦上語嚶嚶。

Simplified

新艳

云环独揰{右为乖}细蜻蜓,雪手轻柔玳瑁筝。
飞鴈一行挑玉柱,十三弦上语嘤嘤。

Pronunciation

xīn yàn

yún huán dú chòng { yòu wéi guāi } xì qīng tíng , xuě shǒu qīng róu dài mào zhēng 。
fēi yàn yī xíng tiāo yù zhù , shí sān xián shàng yǔ yīng yīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.