Traditional

新載梅

池邊新種七株梅,欲到花時點檢來。
莫怕長州桃李妒,今年好為使君開。

Simplified

新载梅

池边新种七株梅,欲到花时点检来。
莫怕长州桃李妒,今年好为使君开。

Pronunciation

xīn zài méi

chí biān xīn zhǒng qī zhū méi , yù dào huā shí diǎn jiǎn lái 。
mò pà cháng zhōu táo lǐ dù , jīn nián hǎo wéi shǐ jūn kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.