Traditional

早出晚歸

早起或因攜酒出,晚歸多是看花回。
若拋風景長閑坐,自問東京作底來。

Simplified

早出晚归

早起或因携酒出,晚归多是看花回。
若抛风景长闲坐,自问东京作底来。

Pronunciation

zǎo chū wǎn guī

zǎo qǐ huò yīn xié jiǔ chū , wǎn guī duō shì kàn huā huí 。
ruò pāo fēng jǐng cháng xián zuò , zì wèn dōng jīng zuò dǐ lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.