Traditional

早春出遊

微雲薄靄新晴後,小蓋輕輿古道遙。
林杪幽禽初學囀,墻陰凍雪未全消。
酒壚日暮收青旆,市步人歸擁畫橈。
欹帽捫髯常半醉,逢人誰與話無憀?

Simplified

早春出游

微云薄霭新晴後,小盖轻舆古道遥。
林杪幽禽初学啭,墙阴冻雪未全消。
酒垆日暮收青旆,市步人归拥画桡。
欹帽扪髯常半醉,逢人谁与话无憀?

Pronunciation

zǎo chūn chū yóu

wēi yún báo ǎi xīn qíng hòu , xiǎo gài qīng yú gǔ dào yáo 。
lín miǎo yōu qín chū xué zhuàn , qiáng yīn dòng xuě wèi quán xiāo 。
jiǔ lú rì mù shōu qīng pèi , shì bù rén guī yōng huà ráo 。
qī mào mén rán cháng bàn zuì , féng rén shuí yǔ huà wú liáo ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.