Traditional

早起

早涼成偶遊,惜爽憩南樓。
碁響鳥聲動,茶煙花氣浮。
衫輕人影健,風細客心柔。
余興閑支枕,清光淺夢收。

Simplified

早起

早凉成偶游,惜爽憩南楼。
碁响鸟声动,茶烟花气浮。
衫轻人影健,风细客心柔。
余兴闲支枕,清光浅梦收。

Pronunciation

zǎo qǐ

zǎo liáng chéng ǒu yóu , xī shuǎng qì nán lóu 。
qí xiǎng niǎo shēng dòng , chá yān huā qì fú 。
shān qīng rén yǐng jiàn , fēng xì kè xīn róu 。
yú xīng xián zhī zhěn , qīng guāng qiǎn mèng shōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.