Traditional

時樂鳥篇

舊傳南海出靈禽,時樂名聞不可尋。
形貌乍同鸚鵡類,精神別稟鳳凰心。
千年待聖方輕舉,萬裏呈才無伴侶。
紅茸糅繡好毛衣,清泠謳鴉好言語。
內人試取禦衣牽,啄手暝聲不許前。
心願陽烏恒保日,誌嫌陰鶴欲淩天。
天情玩訝良無已,察圖果見祥經裏。
本持符瑞驗明王,還用文章比君子。
自憐弱羽詎堪珍,喜共華篇來示人。
人見嚶嚶報恩鳥,多慚碌碌具官臣。

Simplified

时乐鸟篇

旧传南海出灵禽,时乐名闻不可寻。
形貌乍同鹦鹉类,精神别禀凤凰心。
千年待圣方轻举,万里呈才无伴侣。
红茸糅绣好毛衣,清泠讴鸦好言语。
内人试取御衣牵,啄手暝声不许前。
心愿阳乌恒保日,志嫌阴鹤欲凌天。
天情玩讶良无已,察图果见祥经里。
本持符瑞验明王,还用文章比君子。
自怜弱羽讵堪珍,喜共华篇来示人。
人见嘤嘤报恩鸟,多惭碌碌具官臣。

Pronunciation

shí lè niǎo piān

jiù chuán nán hǎi chū líng qín , shí lè míng wén bù kě xún 。
xíng mào zhà tóng yīng wǔ lèi , jīng shén bié bǐng fèng huáng xīn 。
qiān nián dài shèng fāng qīng jǔ , wàn lǐ chéng cái wú bàn lǚ 。
hóng róng róu xiù hǎo máo yī , qīng líng ōu yā hǎo yán yǔ 。
nèi rén shì qǔ yù yī qiān , zhuó shǒu míng shēng bù xǔ qián 。
xīn yuàn yáng wū héng bǎo rì , zhì xián yīn hè yù líng tiān 。
tiān qíng wán yà liáng wú yǐ , chá tú guǒ jiàn xiáng jīng lǐ 。
běn chí fú ruì yàn míng wáng , huán yòng wén zhāng bǐ jūn zǐ 。
zì lián ruò yǔ jù kān zhēn , xǐ gòng huá piān lái shì rén 。
rén jiàn yīng yīng bào ēn niǎo , duō cán lù lù jù guān chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.