Traditional

春日極飲詩

檻前聞鳥囀。
園裏對花開。
就中言不醉。
紅袖捧金杯。

Simplified

春日极饮诗

槛前闻鸟啭。
园里对花开。
就中言不醉。
红袖捧金杯。

Pronunciation

chūn rì jí yǐn shī

jiàn qián wén niǎo zhuàn , yuán lǐ duì huā kāi , jiù zhōng yán bù zuì , hóng xiù pěng jīn bēi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.