Traditional

春日離合詩 一

秦青初變曲。
未有逐琴心。
明年花樹下。
月月來相尋。

Simplified

春日离合诗 一

秦青初变曲。
未有逐琴心。
明年花树下。
月月来相寻。

Pronunciation

chūn rì lí hé shī yī

qín qīng chū biàn qū , wèi yǒu zhú qín xīn , míng nián huā shù xià , yuè yuè lái xiāng xún ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.