Traditional

春雨

狼藉殘花滿地紅,擁衾孤夢雨聲中。
人生十事九堪嘆,春色三分二已空。
但有老盆傾濁酒,不辭衰鬢對青銅。
長貧博得身強健,久矣無心咎化工。

Simplified

春雨

狼藉残花满地红,拥衾孤梦雨声中。
人生十事九堪叹,春色三分二已空。
但有老盆倾浊酒,不辞衰鬓对青铜。
长贫博得身强健,久矣无心咎化工。

Pronunciation

chūn yǔ

láng jiè cán huā mǎn dì hóng , yōng qīn gū mèng yǔ shēng zhōng 。
rén shēng shí shì jiǔ kān tàn , chūn sè sān fēn èr yǐ kōng 。
dàn yǒu lǎo pén qīng zhuó jiǔ , bù cí shuāi bìn duì qīng tóng 。
cháng pín bó dé shēn qiáng jiàn , jiǔ yǐ wú xīn jiù huà gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.