Traditional

春鳥詞送元秀才入京

春來繡羽齊,暮向竹林棲。
禁苑銜花出,河橋隔樹啼。
尋聲知去遠,顧影念飛低。
別有無巢燕,猶窺幕上泥。

Simplified

春鸟词送元秀才入京

春来绣羽齐,暮向竹林栖。
禁苑衔花出,河桥隔树啼。
寻声知去远,顾影念飞低。
别有无巢燕,犹窥幕上泥。

Pronunciation

chūn niǎo cí sòng yuán xiù cái rù jīng

chūn lái xiù yǔ qí , mù xiàng zhú lín qī 。
jīn yuàn xián huā chū , hé qiáo gé shù tí 。
xún shēng zhī qù yuǎn , gù yǐng niàn fēi dī 。
bié yǒu wú cháo yàn , yóu kuī mù shàng ní 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.