Traditional

昭德王皇後挽歌詞

仙去逍遙境,詩留窈窕章。
春歸金屋少,夜入壽宮長。
鳳引曾辭輦,蠶休昔采桑。
陰靈何處感?
沙麓月無光。

Simplified

昭德王皇后挽歌词

仙去逍遥境,诗留窈窕章。
春归金屋少,夜入寿宫长。
凤引曾辞辇,蚕休昔采桑。
阴灵何处感?
沙麓月无光。

Pronunciation

zhāo dé wáng huáng hòu wǎn gē cí

xiān qù xiāo yáo jìng , shī liú yǎo tiǎo zhāng 。
chūn guī jīn wū shǎo , yè rù shòu gōng cháng 。
fèng yǐn zēng cí niǎn , cán xiū xī cǎi sāng 。
yīn líng hé chǔ gǎn ?
shā lù yuè wú guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.