Traditional

晉公魏國夫人柳氏挽歌

魚軒海上遙,鸞影月中銷。
雙劍來時合,孤桐去日雕。
夕陽迷隴隧,秋雨咽笳簫。
畫翣無留影,銘旌已度橋。

Simplified

晋公魏国夫人柳氏挽歌

鱼轩海上遥,鸾影月中销。
双剑来时合,孤桐去日凋。
夕阳迷陇隧,秋雨咽笳箫。
画翣无留影,铭旌已度桥。

Pronunciation

jìn gōng wèi guó fū rén liǔ shì wǎn gē

yú xuān hǎi shàng yáo , luán yǐng yuè zhōng xiāo 。
shuāng jiàn lái shí hé , gū tóng qù rì diāo 。
xī yáng mí lǒng suì , qiū yǔ yān jiā xiāo 。
huà shà wú liú yǐng , míng jīng yǐ dù qiáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.