Traditional

曉出湖邊摘野蔬

浩歌振履出茅堂,翠蔓丹芽采擷忙。
且勝堆盤供苜蓿,未言滿斛進檳榔。
行迎風露衣巾爽,凈洗膻葷匕箸香。
著句誇張君勿笑,故人方厭太官羊。

Simplified

晓出湖边摘野蔬

浩歌振履出茅堂,翠蔓丹芽采撷忙。
且胜堆盘供苜蓿,未言满斛进槟榔。
行迎风露衣巾爽,净洗膻荤匕箸香。
著句夸张君勿笑,故人方厌太官羊。

Pronunciation

xiǎo chū hú biān zhāi yě shū

hào gē zhèn lǚ chū máo táng , cuì wàn dān yá cǎi xié máng 。
qiě shèng duī pán gōng mù xu , wèi yán mǎn hú jìn bīn láng 。
xíng yíng fēng lù yī jīn shuǎng , jìng xǐ shān hūn bǐ zhù xiāng 。
zhù jù kuā zhāng jūn wù xiào , gù rén fāng yàn tài guān yáng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.